Tijdens de afgelopen ALV, 24 januari 2018 is er een bestuurswisseling geweest bij de afdeling Breda.

de volgende bestuursleden traden af:

- Karin Aarde, algemeen bestuurslid, na 7 jaar bestuurslid

- Eva Dohle, penningmeester, na 5,5 jaar bestuurslid

- Marijke Will-Janssen, voorzitter, na 5,5 jaar bestuurslid

 

zij werden die avond vervangen door:

- Betty Goos, algemeen bestuurslid

- Miriam Kaptein, penningmeester

- Marijke vd Putten, voorzitter

van te voren was al besproken dat de overdracht de komende maanden, achter de schermen, plaats zal vinden.

Wij zijn vooral heel erg blij met de inzet van Karin, Eva en Marijke de afgelopen jaren. Door hun onuitputtelijke energie en het organiseren van interessante events is de afdeling Breda een bruisende en gezellige afdeling geworden met een goede sfeer. Daarnaast hebben ze nieuwe kringen opgericht die openstaan voor nieuwe leden, zoals de filmkring en vrouw&management.