Strategisch Stemmen bij de Gemeenteraadsverkiezingen

De globale cijfers: Momenteel is 28% van de 8.931 gemeenteraadsleden vrouw; van de wethouders is maar 21% vrouw. Dit percentage is sinds de invoering van het passief vrouwenkiesrecht (1917) nog nooit hoger geweest. Dit terwijl meer dan 50% van onze bevolking vrouw is. Tijd voor verandering.

Op 21 maart 2018 mogen we weer naar de stembus, deze keer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Laten we met zijn allen zorgen voor meer vrouwen in de gemeenteraad zodat we hier tot een gelijkwaardiger verdeling M/V komen. Welke partij je ook stemt, hier kunnen we met elkaar wel wat aan doen. Belangrijk daarbij is om te weten wat echt helpt!

De oproep om strategisch te stemmen op een vrouw, werd zeker gehoord bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Het totaal aantal voorkeurstemmen, dat wil zeggen stemmen die niet op de lijsttrekker werden uitgebracht, steeg van bijna 1, 8 miljoen in 2012 naar ruim 2,8 miljoen in 2017. Het grootste deel van de toename ging naar vrouwelijke kandidaten, namelijk 70% oftewel 727.624 stemmen. Dit leidde echter niet tot nog meer vrouwen in de Kamer dan in 2012, toen 58 vrouwen daarin werden gekozen. Wel bleef de terugloop van dat aantal beperkt 54, omdat aan drie vrouwen dankzij voorkeurstemmen met voorrang een zetel in de Tweede Kamer werd toegewezen. Voor vooruitgang is duidelijk nog meer nodig. Vaak wordt namelijk op de eerste vrouw van de lijst gestemd. Het effect is dan minimaal, omdat zij meestal toch wel een zetel krijgt.

 Om effect te hebben op het AANTAL gekozen vrouwen moeten er veel voorkeurstemmen worden uitgebracht op vrouwen die LAGER op de lijst staan en net buiten de boot dreigen te vallen. Stem op een vrouw, maar doe het effectief, strategisch. Stem op een vrouw die net wel of niet gekozen zal worden. Hoe weet je dat? Je zou af kunnen gaan op de peilingen, houd daarbij wel rekening met een marge. Bij gemeenteraadsverkiezingen is het uiteraard nog moeilijker dan bij landelijke verkiezingen om te voorspellen wie wel of niet rechtstreeks gekozen zal worden. Het is erg afhankelijk van de plaatselijke situatie, maar ook de landelijke trends spelen mee. Toch moet het ons niet weerhouden te kijken of strategisch stemmen bij gemeentes effect kan hebben. Dan moet er wel in de gemeente iemand zijn die aan het werk gaat. Doe het met een groepje mensen, omdat de een meer de plaatselijke politiek volgt en een ander meer bekend is met wat landelijk speelt. 

Meer informatie is beschikbaar op de website www.kieseenvrouw.nl van de Nederlandse Vrouwen Raad.

 Margaret van Diermen

VVAO Maatschappelijk Relevant