Het duurzame ‘gebouw dat leeft’ van het Nederlandse Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) kwam onder leiding van Louise Vet tot stand. Dé plek voor een interview. ‘Ik heb de mooiste baan van de wereld,’ zegt Vet. ‘In dit gebouw laten we zien wat ecologie doet, op een positieve manier. Ik “verleid” met behulp van kennis. Ik heb promovendi en veel bestuurlijke nevenactiviteiten, ik heb kinderen. Maar het onderzoek heb ik nooit verwaarloosd.’

 

In 1983, tijdens het derde jaar van haar promotieonderzoek in Leiden naar de ecologie van sluipwespen, kreeg ze een beurs van 750 gulden van het CvT-fonds. Ze wilde daarmee de resultaten van haar onderzoek in Florida wereldkundig maken. ‘Dat was not done voor een promovendus, maar ik wist dat ik het aankon. Alle professoren die ik benaderde waren enthousiast. Ik had zulke mooie onderzoeksresultaten over hoe insecten leren. Het was het begin van de ontdekking van de interactie tussen een plant en de vijanden van haar vijanden.’ Het is dit zelfvertrouwen op basis van kennis dat de carrière van Vet schraagt. Voor haar proefschrift uit 1984 verwierf zij opnieuw een beurs van het fonds, dit keer van 1750 gulden.

 

Mijn advies aan jonge wetenschapsters: wees niet té eerlijk, niet té bescheiden. Don't take no for an answer.

 

 

Louise Vet komt niet uit een academisch milieu. Haar moeder was kleuterleidster en haar vader meesterschilder. ‘Ik was een Haarlems stadskind, maar een doctoraalcursus ecologie in de duinen wees me de richting van mijn studie.’ Ze doorliep alle stappen van een wetenschappelijke carrière, publiceerde veel, won beurzen en prijzen en werd hoogleraar in Wageningen. De KNAW wilde haar als directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO). Onder de voorwaarde dat ze haar onderzoeksgroep kon meenemen, is ze dat eind 1999 gaan doen. In 2004 werd ze benoemd tot lid van de KNAW. Toen zij hiervoor haar maidenspeech gaf, keerden twee heren haar de rug toe. Zij wilden zich niet in de lezing van een vrouw verdiepen.

Op de vraag wat ze jonge vrouwen in de wetenschap mee zou willen geven, antwoordt ze: ‘Maak zelf keuzes, volg niet je partner. Doe ervaring op in het buitenland. Wees assertief, neem initiatief. Onderhandel, zowel thuis als op het werk. Durf ook een fout te maken. En bovenal, werk aan je zelfvertrouwen.’

 

 

Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), studeerde Biologie in Leiden en was tegelijk biologielerares aan een Mavo om financieel onafhankelijk te zijn. Met een Fulbright-Haysbeurs ging ze in 1978 onderzoek doen in Californië. In december 2017 ontving Vet het Honorary Membership van de British Ecological Society. Dit Honorary Membership erkent uitzonderlijke prestaties op internationaal niveau bij het ontwikkelen en uitdragen van ecologische kennis en oplossingen. Onder deze ereleden bevindt zich bijvoorbeeld ook Sir David Attenborough.

 

Met dank aan het Fonds Dr. Catharine van Tussenbroek, Uitgeverij Verloren, de auteurs en de geïnterviewde vrouwen voor hun toestemming voor overname van de interviews.