Uit onderzoek blijkt dat minder vrouwen beleggen dan mannen, en dat vrouwen een beter beleggingsresultaat behalen. Redenen voor dit laatste zijn voorzichtigheid en minder handelen. Er zijn weinig vrouwelijke beleggers. Waarom? Wat hebben ze nodig? Joanna Schopman, zelf actief belegger, geeft in dit artikel tips voor de aspirant vrouwelijke belegger.

 

Minder vrouwen beleggen dan mannen

Fidelity, een Amerikaanse investeringsmaatschappij, wilde weten waarom zo weinig vrouwen beleggen en dus voerden ze een onderzoek uit onder hun cliënten. Daaruit bleek dat de meeste mannen denken dat ze goede beleggingsresultaten zullen halen, terwijl maar negen procent van de vrouwen dat over zichzelf denkt. Binck onderzocht in 2017 het aandeel vrouwen onder haar particuliere beleggers. Wat blijkt? Eén op de zeven beleggers bij Binck is vrouw. Heel weinig, maar vijf jaar eerder was dat nog één op de acht, dus er is toch sprake van vooruitgang.

 

Vrouwen boeken een beter beleggingsresultaat

Zowel Fidelity als Binck keken vervolgens naar het beleggingsresultaat dat vrouwen behaalden ten opzichte van mannen. Fidelity constateerde, net als Binck overigens, dat vrouwelijke beleggers een beter resultaat boekten op hun beleggingen. Bij Fidelity behaalden vrouwen 0,4 % meer rendement dan de mannelijke beleggers, bij Binck ging het om 0,2 tot 0,3% meer rendement.

Misschien lijkt dit een klein rendementsverschil, maar als je je voorstelt wat dit over een periode van twintig of dertig jaar betekent, kom je tot een heel groot extra rendement. Fidelity heeft dit zelfs uitgerekend voor verschillende salarissen en perioden van beleggen en kwam op extra inkomsten uit beleggingen van 35.000 tot 275.000 dollar. Dat is toch zeker niet niks!

 

Redenen voor het betere beleggingsresultaat

Als eerste reden voor het behalen van een beter rendement door vrouwen wordt genoemd dat vrouwen voornamelijk beleggen in aandelen die een lage volatiliteit (beweeglijkheid van de koers) hebben. Deze aandelen renderen op de korte termijn vaak wat minder, maar op de lange termijn blijken ze het erg goed te doen. Het blijkt dan bijvoorbeeld te gaan om aandelen Unilever, Wolters Kluwer, Heineken, Royal Dutch Shell en Relx (voorheen Elsevier).

Als tweede reden wordt genoemd dat ze minder kopen en verkopen, maar de aandelen langer houden. Hierdoor worden minder kosten gemaakt en wordt het rendement hoger. Ten slotte blijken vrouwen ook voorzichter te zijn en minder aandelen aan te houden ten opzichte van obligaties en andere weinig risicovolle producten. Dit laatste kan, en zal zeker de laatste tien jaar, voor minder rendement gezorgd hebben, maar dat is niet uitgezocht. Dit onderwerp komt verderop nog terug.

 

Waarom toch zo weinig vrouwelijke beleggers?

Uit het genoemde Fidelity-onderzoek blijkt dat twijfel aan eigen kennis en vaardigheden op dit gebied de oorzaak zijn. Veel vrouwen hebben er als kind en vaak ook op school nooit mee te maken gekregen en twijfelen over hun capaciteiten op financieel gebied. Gelukkig is het wel zo dat er langzaamaan meer vrouwen komen met economie in hun onderwijspakket en eveneens meer vrouwen die werkzaam zijn in de financiële sector.

In de VS zie je, net als in Nederland, dat steeds meer vrouwen gaan beleggen, concludeert Fidlity. Toch blijkt dat vrouwen nog steeds vooral sparen. Wie de economische katerns van kranten leest, weet dat sparen sinds de financiële crisis negatief gerendeerd heeft, iets dat ook bij obligaties steeds meer het geval is, omdat zo ongeveer alle veilige, goed renderende obligaties door de Europese Centrale Bank zijn opgekocht en alle recent uitgegeven obligaties lage rentepercentages bieden. Om tijdens deze financiële crisis toch rendement te maken, bleek beleggen in aandelen nodig. En dat is nu precies wat vrouwen minder doen dan mannen. 

Vrouwen blijken wel te willen beleggen, maar hebben het gevoel kennis en ervaring op dit gebied te missen. Als zij de kansen krijgen deze kennis op te doen, willen ze dat heel graag.

 

Tips om te leren beleggen 

  • Koop een basisboek over beleggen, zoals bijvoorbeeld: Beleggen voor Dummies, door Mathijs Kanis, Learn to earn, door Peter Lynch en John Rothchild (een basisboek voor middelbare scholieren), De intelligente belegger, door Benjamin Graham (business contact).
  • De Vereniging van Effecten Bezitters biedt seminars en online kennis over beleggen. Dit is ook het geval bij De Financiële Telegraaf app.
  • www.Morningstar.nl biedt via haar website eveneens gratis toegang tot beleggingskennis en informatie.
  • En leer verder vooral via je netwerk. Vraag aan vrienden en kennissen of ze beleggen en hoe ze dat doen, en bij welke broker etc. Zo kun je ook heel veel leren.

Na het lezen van een van deze boeken, of de informatie hierover op de VEB website, ken je de verschillen tussen aandelen en obligaties, weet je wat brokers zijn en wat je moet verstaan onder beleggingsfondsen.

 

Beginnen met beleggen

Maak eerst een financiële planning. Inventariseer hiervoor onder andere:

  1. Wat je schulden zijn en hoe hoog de rente op de schulden is. Je hypotheek is meestal de grootste schuld. Zijn er nog andere schulden? Hoe hoog is het te betalen percentage rente op deze schulden? Begin met aflossen van de schuld met het hoogste percentage.
  2. Wat je bezittingen zijn, zoals je huis, obligaties en aandelen, vorderingen op derden etc.
  3. Wat er op je bankrekeningen staat. Heb je een noodfonds, waar je bij een calamiteit een paar maanden van zou kunnen leven?

Begin pas met beleggen als je schulden zijn afgelost, je noodfonds gevuld, en als er dan nog maandelijks geld overblijft bij een beperkte lening met een lage rente. Vraag je dan af: waarvoor wil ik beleggen: kinderen, aanvulling op mijn pensioen, een wereldreis? Hoeveel denk ik dan nodig te hebben en wanneer? Kan ik het belegde geld over die periode missen, want geld uit een fonds onttrekken kost je geld: twee keer koop/verkoopkosten en misschien nog koersverlies, dus dat wil je niet.

 

Sparen of aandelen?

In normale tijden is het gebruikelijk een beleggers risicoprofiel op te stellen van defensief tot offensief, dus van weinig tot veel risico. Sparen en obligaties worden als weinig risicovol gezien, aandelen als risicovol.

Maar…sparen brengt sinds de opkoopregeling ven de Europese Centrale Bank niets meer op, obligaties idem, dus ook voor een beginnende belegger zijn aandelen de rendementmaker die is overgebleven. Maar welke aandelen dan? Het beste koop je een “mandje” aandelen in de vorm van een beleggingsfonds. Koop je een beleggingsfonds bij een bank, dan betaal als regel 1 a 2 % aan kosten: dat is erg veel en gaat allemaal van het rendement af. Wat dan?

 

Waar op te letten bij het kopen?

Je kunt ook zonder tussenkomst van een bank zelf beleggen in aandelenfondsen. Maar hoe weet je nu welk fonds ‘goed’ is? Morningstar biedt, in samenwerking met de Vereniging van Effecten Bezitters, op de genoemde VEB site een database van beleggingsfondsen. Deze fondsen hebben een zgn. rating in de vorm van sterren. Uitzonderlijk goede fondsen, dat wil zeggen fondsen die betrouwbaar en rendabel zijn gebleken en goed gemanaged worden krijgen brons, zilver of goud. Verder zijn alle beleggingsfondsen voorzien van sterren (een tot vijf). Op de website kun je precies lezen wat dit betekent voor de belegger.

Let verder op of de aandelen in het fonds goed gespreid zijn. Dat wil zeggen of er voldoende aandelen uit verschillende sectoren inzitten. Presteert een sector wat minder, dan kun je dit opvangen door een fonds met aandelen uit andere sectoren.  

Verdiep je in de aandelenfondsen die je op het oog hebt. Ga na hoe ze het in de loop der jaren hebben gedaan. Als je een fonds met Amerikaanse of andere buitenlandse aandelen kiest, loop je valutarisico (zo is de Amerikaanse dollar de laatste tijd minder waard geworden). Wil je dat risico wel lopen en wil je de extra kosten maken om in dollarfondsen te beleggen? Voor een beginnend belegger ligt een euro-fonds meer voor de hand. En tenslotte let op lage kosten voor beheer (minder dan 0,5 %).

 

Elke maand een beetje

Als je een keuze voor een of meerdere aandelenfondsen hebt gemaakt, kun je via een execution only beleggingsrekening bij een broker (Binck, de Giro etc) maandelijks sparen en bijvoorbeeld eens per kwartaal het gekozen fonds bijkopen met het gespaarde geld. Door met regelmatige tussenpozen te kopen worden aankoopkoersen gemiddeld en betaal je niet te veel.

 

Als financieel feminist hoop ik dat meer vrouwen zullen gaan beleggen.

 

 

Schrik niet als de koers van het fonds daalt, want aandelen stijgen en dalen altijd, precies de reden waarom velen niet durven beleggen. Kijk op de VEB site eens naar de koersen over een jaar en over vijf jaar: ze kruipen meestal omhoog, maar met pieken en dalen. Daar moet je, als belegger, wel tegen kunnen.

Als financieel feminist hoop ik dat meer vrouwen zullen gaan beleggen!