1 minuut lezen

 

Al jaren wordt er gesproken over de schijnbaar onoverbrugbare kloof tussen salarissen van mannen en vrouwen. Schijnbaar onoverbrugbaar, want de Nederlandse gemeenten laten zien dat deze kloof er niet hoeft te zijn. Dat blijkt uit cijfers van de Personeelsmonitor Gemeenten 2017 van A+O fonds Gemeenten.

 

Vrouwen verdienen iets meer dan mannen

In 2017 verdienden vrouwen in dienst van gemeenten gemiddeld 3.679 euro bruto per maand; voor hun mannelijke collega's was dat 3.653 euro bruto per maand (gecorrigeerd voor deeltijd). Opmerkelijk is dat ook op oudere leeftijd mannen en vrouwen bij de gemeenten nagenoeg hetzelfde verdienen. 

 

Aantal mannen en vrouwen op de werkvloer gelijk

Niet alleen verdienen vrouwen bij de gemeentelijke organisatie hetzelfde als mannen, ook werken er net zoveel mannen als vrouwen bij de gemeenten. In 2016 bestond het aandeel vrouwen uit 50 procent en dat is in 2017 niet veranderd.

 

Percentage vrouwelijke leidinggevenden stijgt door

Was in 2013 nog 31 procent van de leidinggevenden bij gemeenten vrouw, in 2016 was dat 37 procent en in 2017 40 procent. In grotere gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) is het percentage 41 procent, in kleinere gemeenten (minder dan 20.000 inwoners) is dat 33 procent. 

Met deze cijfers zijn de gemeenten koplopers in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende in 2014 nog dat in het bedrijfsleven mannen 7 procent meer verdienden dan vrouwen en bij de overheid was dat 5 procent (rekening houdend met verschil in opleiding, ervaring, sector en functie). 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verklaart de goede prestatie van de gemeenten door het feit dat gemeenten gericht beleid voeren.