In de kantlijn van de aanvraagbrief van Ardjuna Candotti heeft een bestuurslid geschreven: ‘Javaanse naam’. Lachend vertelt Candotti dat de archiefmedewerkers in Jakarta bij het ophalen van de archiefstukken steevast verwachtten een man te zien. ‘De naam Ardjuna is daar echt een naam voor mannen. Dit zorgde voor een persoonlijk contact en doorbrak even de plechtstatige sfeer.

 

In 2013 kreeg Candotti een CvT-beurs van 4000 euro om voorbereidend onderzoek te doen in Jakarta voor haar promotie. Dat is een vergelijkend onderzoek in Europese en Aziatische musea naar het verzamelen, het presenteren en het narratief van hindoeïstische en boeddhistische beelden en cultuur.

‘Ik was assistent aan de UvA voor Mirjam Hoijtink en Pim den Boer. Ik sloeg Hoijtinks proefschrift open en zag een tekening van een Javaanse tempel in Probolinggo waar mijn familie van moederskant vandaan komt. Ik wist meteen dat ik daar meer mee wilde doen!’ Ze volgde colleges van VU-hoogleraar Susan Legêne over kunst, cultuur en kolonialisme en ontwikkelde interesse in (post)koloniale beeldvorming. Musea ziet ze als een spiegel van hun tijd. ‘Transnationaal onderzoek naar de wisselwerking tussen de Europese en Aziatische musea is een onontgonnen gebied.’

 

Dat is het mooie van het fonds: het erfgoed van de vrouwen die zich tegen uitsluiting in de wetenschap verzetten, werkt door als steun voor hedendaagse vrouwen.

 

Het archiefonderzoek in Jakarta bracht haar met Indonesische onderzoekers en museumprofessionals in contact – belangrijk voor ideeënvorming. In Jakarta werd ze zich meer bewust van verschillende perspectieven, bijvoorbeeld op de gemeenschappelijke geschiedenis. ‘Dit zie je terug in de museale collecties. Schrijfster Ayu Utami verwoordde dit mooi in verband met de koloniale periode, dat het inderdaad een tijdperk was van roofbuit en verovering, maar ook vol nieuwsgierigheid naar andere culturen.’

Terug in Nederland werd Candotti meteen weer voor projecten in het museumveld gevraagd. Bij het Indisch Herinneringscentrum vond ze een baan met eindverantwoordelijkheid voor educatie en tentoonstellingen. Het onderzoek doet ze naast dit werk. ‘Dankzij de beurs van het fonds ben ik nu lid van de UvA-onderzoeksgroep The East & Europe. Ik kom steeds meer in de richting die ik inhoudelijk op wil: de Indische geschiedenis relevant maken voor de toekomst door nieuwe narratieven tot stand te brengen.’

 

 

Ardjuna Candotti (1982) deed een master Museumstudies aan de UvA. Tijdens en na haar opleiding werkte ze voor het Amsterdam Museum, Tropenmuseum en het Joods Historisch Museum.