Mag ik deze dans van u? Misschien op 19 november…Hanneke Hulst PhD, onderzoeker bij het VU medisch centrum doet op Bessensap verslag van haar onderzoek naar de invloed van dansen op Multiple Sclerose (MS).

Bewegen is goed voor de hersenen. Dansen zou dus goed voor de hersenen moeten zijn. Dansen brengt veel meer dan bewegen alleen. Ook aandacht, geheugen en concentratie zijn bij dansen belangrijk.
Voor dit onderzoek hebben VUmc-onderzoekers i.s.m. Stichting Dance for Health en het Nationale Ballet mensen met de hersenziekte multiple sclerose (MS) een danscursus aangeboden. 

 

Over MS

MS wordt het meest geconstateerd bij mensen tussen de 20 en 30 jaar. Deze ziekte kan problemen geven met zien, verlies van spierkracht en het gevoel in een lichaamsdeel kan uitdoven. Daarnaast kunnen er ook cognitieve problemen optreden. Deze cognitieve problemen zijn veelal de reden dat mensen met MS arbeidsongeschikt raken.
Ter illustratie legde Hulst het volgende gedachtenexperiment voor. Stel je voor: je bedenkt dat je vanavond tonijnsalade wilt eten. Aan het eind van de dag heb je pas tijd om boodschappen te doen. Je had eerder met je partner afgesproken dat je wc papier en boter zou halen. In de auto op weg naar huis blijkt dat je alle ingrediënten voor de tonijnsalade hebt, maar het wc papier en de boter helemaal vergeten bent. Veel aanwezigen hadden zoiets wel eens meegemaakt. Ter geruststelling: dit is een heel normaal verschijnsel.
Iemand met MS, heeft dit iedere dag, en soms zelfs meerdere keren op een dag. 70% van het totaal aantal MS-patiënten krijgt hiermee te maken. Dit heeft zo’n groot effect op het dagelijks leven, dat onderzoek hiernaar buitengewoon belangrijk is.

 

Hoe kan dansen hierbij helpen?

Uit onderzoek bij dieren kwam naar voren dat beweging invloed kan hebben op cognitieve functies. Ratten die veel rennen hebben een beter geheugen. Ook bij mensen blijken fitte ouderen betere cognitieve functies te hebben. En dans is een manier om actief/fit te blijven.
Bij dans gebeurt er van alles: Je moet bewegen, luisteren, aandacht en geheugen gebruiken om de choreografie uit te voeren.
De tango blijkt te helpen bij mensen met de ziekte van Parkinson.
De danslessen voor dit onderzoek zijn in elkaar gezet door het Nationaal Ballet.
Mensen met MS hebben littekens in de hersenen en op het ruggenmerg. Op de MRI-scan zijn deze littekens te zien. Mensen met MS zonder cognitieve problemen hebben een hogere mate van hersenactiviteit, dan mensen met MS die al wel cognitieve problemen hebben.
Voorafgaand aan het onderzoek is natuurlijk de vraag gesteld of mensen met MS het dansen fysiek aankunnen. Dat is afhankelijk van hoever de ziekte is gevorderd. Voorwaarde om mee te kunnen doen met het onderzoek was dat de mensen met MS zelfstandig konden staan en lopen.

 

Het onderzoek

De cursus bestond uit een combinatie van moderne en klassieke dans en werd acht weken lang, twee keer per week gegeven. De lessen werden in elkaar gezet door leden van het Nationaal Ballet. Er werd getest of cognitieve functies verbeterden en met MRI- scans is gekeken of er veranderingen in de hersenen waarneembaar waren.
Kan dansen het compensatiemechanisme herstellen zodat mensen met minder activiteit weer iets van die activiteit terugkrijgen?

Op de dag dat Bessensap gehouden werd, was het onderzoek nog niet afgerond. Hulst mocht dus ook nog geen conclusies bekend maken. Wat wel gezegd kan worden is dat de deelnemers van de interventiegroep iedere keer met een stralend gezicht weggingen.
Hulst hoopt dat dit onderzoek ervoor zal zorgen dat mensen in plaats van medicijnen te hoeven slikken kunnen gaan dansen.