Barbara van Beukering onderneemt een zoektocht om uit te vinden hoe zij goed oud kan  worden. Ze doet dat door interviews te houden met bekende Nederlandse vrouwen van in de zeventig en tachtig. In haar boek weeft ze daar haar eigen verhaal als vijftiger, en de verhalen van haar twee zeer verschillende oma’s en van haar moeder doorheen. Moeilijke vragen over ouder worden gaat ze niet uit de weg.

 

Van Beukering onderneemt met dit boek een persoonlijke zoektocht om uit te vinden hoe het is om als vrouw oud te worden. Ze wil weten hoe je dat op een goede, positieve en elegante manier doet. Ze interviewt daartoe een aantal bekende Nederlandse vrouwen, zoals Neelie Kroes, Annemarie Jorritsma, Ans Markus en Gerdi Verbeet in de leeftijd tussen de zeventig en ver in de tachtig jaar oud. Ze ondervraagt hen over hoe het is als vrouw oud te zijn, wat ze doen om jeugdig te blijven en er zo goed mogelijk uit te zien en verder over vele thema’s waarvan er enkele hierna zullen worden genoemd.

 

Hoe word ik oud zoals jij?

Van Beukering nodigde de vrouwen uit voor een gesprek met de vraag: ‘hoe word ik oud zoals jij? Ik nodig je uit voor een lunch, ik betaal. Tijdens de lunch zou ik dolgraag je adviezen willen horen.’ De meeste vrouwen reageerden positief en enthousiast op de uitnodiging. De vrouwen die de uitnodiging afwezen, deden dat op een na omdat ze het te druk hebben met andere zaken.

Van Beukering lardeert de verhalen van de geïnterviewden met verhalen over haarzelf en haar twee oma’s: Martha en Melanie, twee tegenpolen in uiterlijk en gedrag. Ook deze verhalen dienen de zoektocht naar ‘Hoe oud te worden’. Het verhaal wordt hierdoor niet een droog journalistiek verslag, maar prettig leesbare non-fictie: vlot geschreven, humoristisch, ronduit leuk. 

Moeilijke vragen over oud worden gaat Van Beukering niet uit de weg. Hoe ga je om met ouderdomskwalen? Laat je de uiterlijke tekenen van veroudering middels liften of spuiten bijwerken? Hoe is je relatie als je oud bent? Hoe kijk je tegen de dood aan? Is actieve levensbeëindiging iets voor jou?

 

Rolmodellen

Al zoekend ontdekt Van Beukering dat ze tegen haar verwachting in geen generatiekloof ervaart in de contacten met de geïnterviewde vrouwen. Langzaamaan realiseert ze zich, dat deze vrouwen van de allereerste generatie zijn, die hun vrijheid en zelfbeschikkingsrecht als vrouwen opeisten. Ze staan daardoor hetzelfde in het leven als de huidige generatie vrouwen die dezelfde vrijheid en zelfbeschikking kennen; verdiensten die deze oudere vrouwen voor hen hebben bewerkstelligd. De geïnterviewden waarschuwen dan ook om deze verworvenheden niet als vanzelfsprekend te beschouwen maar actief te blijven nastreven en te behouden. De huidige maatschappij lijkt soms terug te willen in plaats van verder dus: dames let op uw zaak!

Kruip nooit achter een geraniumis een leuk en leerzaam boek dat zo in de vakantiebagage past. Afwisselend, optimistisch en soms hilarisch. De enige negatieve opmerking die gemaakt zou kunnen worden is, dat de doelgroep alleen uit bekende vrouwen bestaat. Vrouwen die een druk publiek leven hadden en veelal nog hebben. Deze groep kan dus weliswaar prima als rolmodel dienen, maar is geen representatieve maatstaf voor de oudere vrouw. Ik zou graag zien dat Van Beukering een soortgelijk boek zou schrijven, maar dan met vrouwen die minder bevoorrecht en bekend zijn: dus generatiegenoten die leefden als huisvrouw, werkende vrouwen, ondernemers, academici etcetera. Deze rolmodellen zullen mogelijk ook andere tips geven, die misschien meer aansluiten bij de gewone wereld van alle oudere vrouwen. Een geweldig bijprodukt zou dan een maatschappij breed overzicht zijn van een generatie die een scharnierfunctie had in de vrouwenemancipatie en dus voor de huidige vrouwen in onze maatschappij.