In het laboratorium van het Wageningen University & Research (WUR) wijst Francine Govers naar machines die draaien om de schimmels wakker te houden. ‘Van een saai leven gaat zelfs een schimmel dood, zoals Johanna Westerdijk al zei.’ In 1985 kreeg ze een beurs van het fonds. ‘Destijds werd je uitgenodigd op theevisite, het was in Amersfoort in een villawijk. Ik kreeg het gevoel dat de dames van het bestuur wilden weten of ik wel een net meisje was.'  Met haar beurs wilde Govers kijken hoe in de VS werd gewerkt. ‘Het was heel goed om internationaal ideeën op te doen.’

 

Govers is de jongste van negen kinderen. Haar vader was varkenshandelaar in Brabant. Na de HBS ging ze werken als röntgenlaborante in het Nijmeegs academisch ziekenhuis. Door haar partner, een bioloog, kwam ze in aanraking met fundamenteel onderzoek in laboratoria. ‘Ik dacht: dat wil ik ook! Dat drijft me nog altijd, ik wil weten hoe alles in elkaar zit.’ Ze ging plantenziektekunde studeren. Tegenwoordig onderzoekt ze de veroorzaker van de aardappelziekte.

Govers is sinds 2008 persoonlijk hoogleraar in Wageningen, benoemd op basis van wetenschappelijke verdiensten. ‘Eigenlijk ben ik de directe opvolgster van mijn vakgenoot Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. Ik heb korte tijd op een onderzoeksinstituut gewerkt, maar vind de universiteit met de dynamiek van jonge mensen veel aantrekkelijker.’

 

Het fonds is nog steeds nodig. Vooral aio’s hebben een overbrugging nodig eer ze aan hun postdoc kunnen beginnen.

 

 

Ongeveer de helft van de aio’s en postdocs bij de WUR is vrouw, maar bij de overstap naar universitair (hoofd)docentschap en hoogleraarschap stokt het. ‘De WUR is een mannenbolwerk. Toen ik zo’n vijftien jaar geleden eens samen met vier mannelijke collega’s een vergadering bezocht met belangengroepen in de aardappelteelt, kregen de mannen allemaal een hand, maar ik niet. Als op congressen alleen oudere mannen spreken, zeg ik altijd dat onze vrouwelijke aio’s ook rolmodellen nodig hebben. Oh, daar komt zij weer aan, hoor ik ze dan denken.’

Aankomende wetenschappers doen er goed aan een periode in het buitenland te werken om zich te profileren. En voor vrouwen geldt dat nóg sterker. ‘Want van vrouwen verlangt men nog altijd een beter cv voordat zij een vaste positie krijgen.’

 

Vrouwelijke hoogleraar Francine Govers

Hoogleraar Francine Govers (1955) kreeg in 1985 een beurs van 1500 gulden voor bezoeken aan laboratoria in de VS. Van 2008 tot 2014 was Govers zelf bestuurslid van het CvT-fonds. De aanvragen uit de vele vakgebieden vond ze inspirerend.