Aanmelden bij de gastvrouw: Ike Josephus Jitta, ikejosephusjitta@kpnmail.nl Noordenbergsingel 1, 7411SE Deventer

Praten over werk. Wat waren de hoogtepunten in je carrière? Zou je weer dezelfde studie/hetzelfde beroep kiezen? Is je beroep veel veranderd sinds je loopbaan? Hoe combineerde je gezin en werk?