 Kleine jaarvergadering ter voorbereiding Ledenraad

   Beste leden,

Hierbij nodigen we je uit voor de kleine Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 17 mei a.s.

Locatie: bij Anneke Reitsma (haar adres is hieronder alleen leesbaar als je bent ingelogd). 

Tijd: inloop met koffie en thee om 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Aanmelden voor 14 mei bij Anneke Reitsma (haar e-mailadres is hieronder alleen leesbaar als je bent ingelogd).

De kleine ALV is een voorbereidende vergadering voor de landelijke Ledenvergadering op 1 juni in Den Bosch.

We houden een korte vergadering; daarna is het woord aan Ineke Vervoort en Ellen Pot die iets zullen vertellen over hun werk.

Bijgaand ontvang je de agenda en het concept verslag van de vorige ALV op 23.5.17. *)

De vergaderstukken van het HB kun je vinden op internet. Ga naar www.vvao.nl Log in (rechtsboven), je komt dan op het besloten gedeelte van de website van Enschede. Klik in de linker kolom onder VVAO op Documentatie en daarna rechtsonder op Documenten ALV 1-6-2018

We hopen velen van jullie binnenkort weer te zien!

Hartelijke groet,

Ineke Feringa, secretaris VVAO, afdeling Enschede

 

*) De twee genoemde documenten staan ook op de website van de afdeling Enschede in de rubriek "Documenten".