Jaarvergadering

Het bestuur nodigt de leden van harte uit voor de jaarvergadering van de VVAO, afdeling Enschede, op 14 februari a.s.

Opgave voor 10 februari: per e-mail bij Azarja (adres hieronder voor leden)

Voorafgaand is er de mogelijkheid om gezamenlijk te eten (Chinees). Als je je aanmeldt, laat dan weten of je mee eet en of je vegetarisch eet. Kosten € 7,50. Contant te voldoen bij Azarja.

Tijdstip maaltijd: 18.30 uur

Tijdstip vergadering: van 20.00 - 21.30 uur, daarna napraten met een drankje.

Inloop: 19.30 uur met koffie en thee

Op 31 januari zijn de volgende stukken toegzonden per e-mail:

- agenda jaarvergadering, - verslag vorige jaarvergadering (14.2.17), -  jaarverslag 2017, -  activiteitenoverzicht 2017 commissies en kringen, - financieel jaaroverzicht en toelichting, - Procedure bestuursverkiezing, - Ledenlijst januari 2018

Een hartelijke groet en graag tot ziens, namens het bestuur, Ineke Feringa, secretaris.

 

De toegezonden stukken staan op de website, rubriek documenten.