Eveline Stilma spreekt over een nieuwe manier van voedselproductie en lokale afzet van voedsel.

De titel van haar lezing is: Polyculturen in de kas, ervaringen van Pioniers.