Lieve dames,
 
Het bestuur jullie uit voor de opening van ons nieuwe seizoen op 18 september. Als thema hebben we gekozen: wat is het effect van ons gedrag op de gezonde stad voor straks? De klimaatdoelstellingen staan onder druk, maar wat voor initiatieven zijn er? Wat kunnen we nu bijdragen om straks onze leefomgeving duurzaam te maken en te houden?

Als gastspreekster nodigen wij uit Dr. Hanneke Kruize van het RIVM. Hanneke is omgevings-epidemioloog en studeerde omgevings-gezondheidskunde in Wageningen en promoveerde in Utrecht in Omgevings- kapitaal.

Natuurlijk is er voor en na de lezing genoeg tijd en ruimte om elkaar te spreken en de vakantie ervaringen uit te wisselen.
 
Het programma is als volgt:
19.30 ontvangst
20.00 start lezing Hanneke
21.00 borrel met duurzame hapjes
22.00 einde.

 
Als locatie hebben wij gekozen voor het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, Amersfoort.Parkeren kan bij het Groene huis of bij het Landhuis. Houden jullie er rekening mee dat het aantal parkeerplaatsen beperkt is?
 
Opgeven kan via: amersfoort@vvao.nl. In verband met de catering willen wij graag vóór 10 september weten of je erbij bent!
 
Fijne zomer namens het bestuur,
 
Pauline Hendriks
Voorzitter VVAO Amersfoort