Als mens maak je deel uit van meerdere systemen: je werk, je gezin, je vriendenclub, de familie waar je uit voortkomt, de vereniging waar je lid van bent etc.

Wanneer een systeem uit balans is, ontstaan problemen. Deze problemen zijn echter nooit het ‘echte’ probleem, maar slechts symptomen. De kernvraag bij werken vanuit systemisch perspectief is dan ook: ‘Waar is dit probleem een oplossing voor’.Opzet van de avond

Systemisch kijken staat haaks op analytisch kijken. Een systemische blik vraagt om afstand en uitzoomen, maar tegelijkertijd ook om inzoomen.
Hoe je die twee combineert en wat je dat oplevert, wordt in de inleiding van de avond uitgelegd. Daarna gaan we zelf aan het werk om deze principes toe te passen. We doen dat op 2 manieren

Methodiek

  • De balans tussen werk en privé wordt in tweetallen besproken, uiteraard vanuit de systemische invalshoek. Dat doen we omdat we het veilig willen houden: je privé situatie doorspreken leent zich niet voor een grote groep.
  • In het tweede deel kijken we systemisch naar het maatschappelijke probleem van burn out. Dit gebeurt wel in grotere groepen.


Bij beide onderwerpen wordt gebruik gemaakt van systemische vragen die de onderstroom inzichtelijk maken. De – systemische – beweging die daardoor in gang wordt gezet, is misschien nog wel belangrijker dan de concrete vragen en de antwoorden. En juist in die beweging zit de meerwaarde van systemische vragen ten opzichte van ‘gewone’ vragen.

De avond wordt verzorgd door Ellen Botman, Sonja Winkelaar, Marianne Overakker en Rogine Vlaandere

Datum: donderdag 16 mei 2019
Plaats: Bibliotheek Hilversum, 's Gravelandseweg 55, gratis parkeren
Ontvangst: 19.30 uur, start: 20.00 uur

Ook niet-leden met belangstelling voor de VVAO welkom!

Aanmelden: via aaagooieneemland@gmail.com