Met dijken en dammen, poldermolens en gemalen zorgt het waterschap al eeuwenlang dat we kunnen wonen en werken in Noord-Holland. In de lezing "Alledaags waterbeheer" vertel ik over het verleden, heden en toekomst van Hollands Noorderkwartier. Ik ben Rob Veenman, dagelijks bestuurder en loco-dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en in het bestuur gekozen namens het waterplatform Groen, Water & Land. Op donderdagmiddag 13 juni neem ik u mee in het museum van het hoogheemraadschap op een reis door de tijd. Aan de hand van kaarten, voorwerpen en illustraties kijken we naar het boeiende verleden, maar ook naar de uitdagende toekomst, met een sterk stijgende zeespiegel en ingrijpende klimaatveranderingen.

Aanmelden voor de lezing vóór 9 juni bij Ria Weteling riaweteling@gmail.com

Het pand van het waterschap ligt vlak naast het station. Er is een afgesloten eigen parkeerplaats. Voor toegang kun  je je melden bij de slagboom.