Beste,

 

We nodigen je van harte uit tot het bijwonen van de Besturendag – inclusief een ledenraadsvergadering – op zaterdag 10 november a.s.

 

De agenda voor deze ledenraadsvergadering is bijgevoegd. Tijdens deze vergadering wordt besloten of decharge kan worden verleend aan het bestuur. Eveneens bijgaand de vacature PR en Communicatie.

 

De concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 juni jl. zijn eveneens bijgevoegd.

 

Na afloop van de vergadering, later in het ochtendprogramma, worden onderstaande onderwerpen toegelicht en besproken:

  • de AVG
  • het Huishoudelijk reglement
  • het Besturenboek

Middagprogramma

In het middagprogramma staat de toekomst van de VVAO op de agenda. Hiervoor worden, naast de bovenaan genoemde genodigden, ook alle leden uitgenodigd.

Er zijn (om meerdere redenen) ernstige vragen te stellen over de toekomst van de VVAO. Daarom volgt later deze week een brandbrief naar alle leden met de oproep die middag ook aanwezig te zijn.

Locatie: Vergadercentrum Domstad - Koningsbergerstraat 9 – Utrecht. Een routebeschrijving vind je hier.

 

Ben je voornemens om op 10 november aanwezig te zijn? Dan verzoeken wij je vriendelijk om je op te geven. Dit kan via deze link.

De vergaderstukken zullen komen op https://www.vvao.nl/agenda/item/?item=16215 

 

Opmerking  Een dezer dagen wordt de uitnodiging voor de Women Economic Day op 13 november verzonden. We verzoeken de afdelingen deze uitnodiging ook actief onder hun leden te verspreiden. We hebben een interessant programma samengesteld. Er is plaats voor 70 leden en de toegang is gratis.

 

Hopelijk tot ziens op 10 november!

 

Namens het hoofdbestuur,

Met vriendelijke groet, Annemieke Jense Secretaresse VVAO E: kantoor@vvao.nl M: 06-15 46 52 22