Ontvangst: 09.45 uur Aanvang: 10.15 uur Afsluiting: rond 15.30 uur met een borrel 

Besturendag incl. korte Ledenraadsvergadering 

Agenda Ledenraadsvergadering VVAO 10 november 2018 

 1. Opening 
 2. Samenstelling stemcommissie 
 3. Vaststelling agenda 
 4. Mededelingen en ingekomen stukken 
 5. Concept Verslag Ledenraad 1 juni 2018 (bijlage) en besluitenlijst 
 6. Financiële zaken: 
  • Verklaring kascommissie 
  • Décharge bestuur 
 7. Hoofdbestuur 
  • Vacature PR en Communicatie (per direct, zie vacaturetekst) 
  • Vacature Secretaris (per juni 2019) 
 8. Rondvraag 
 9. Sluiting 

Vervolgochtendprogramma

AVG: toelichting en interactieve sessie. 

 Nieuwe Huishoudelijk reglement en besturenboek (ter informatie) 

 

12.15 – 13.00 uur Lunchpauze 

Tijd om elkaar te ontmoeten en informeel bij te praten 

 

13.00 tot 15.30 uur

Discussie naar aanleiding van de gestuurd Brandbrief.

 

15.30 afsluiting van de dag met een hapje en een drankje.