De schrijver Ferdinand Bordewijk en zijn vrouw, de componiste Johanna Bordewijk-Roepman staan centraal bij deze door de Muziekkring verzorgde bijeenkomst.

12.00 uur concert in het kerkgebouw van de NPB aan de Westvest. Met Jenny Halsema als sopraan en Jan Willem Nelleke aan de vleugel. Ze vertolken liederen van Johanna Roepman, Henriette Bosman, Anna Cramer en Clara Schumann.
13.00 uur lunch in De Beurs op de Dam
14.00 uur Bordewijk-wandeling o.l.v. Jan van Bergen en Henegouwen; langs de plekken waar Bordewijk de novelle Verbrande Erven heeft gesitueerd.

Introducees zijn welkom