ORSAY, de levensloop van een station.

Eens was daar een paleis, gebouwd door Napoleon als Ministerie van Buitenlandse Zaken, afgebrand in 1871 tijdens de opstand van de Commune, de ruïne is ongeveer 30 jaar blijven liggen, maar rond 1897 bedacht men dat op die plaats wel een centraal station mocht komen voor de Wereldtentoonstelling van 1900, met een groot hotel en een feestzaal. Uiteindelijk voldeed het station niet en het werd in 1939 gesloten, het acteursechtpaar Renaud/Barrault heeft er een circustent in gezet en er jarenlang gespeeld. Nu wil iedere Franse President iets groots nalaten. En zo kon Mitterrand in 1986 het schitterende Musée d’Orsay openen.