Op dinsdagavond 12 februari 2019 bespreekt Dr. Monique van Bruggen-Rufi het thema  “Muziek als therapie:  Ontwikkelingen in wetenschap en praktijk.”  Aan de hand van vragen bespreekt ze wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen en ze laat ons ook zelf ervaren hoe muziek kan werken.

Muziek kan veel met mensen doen en heilzaam werken bij diverse problemen en ziekten. Muziektherapie wordt al  vele decennia ingezet in de (gezondheids)zorg .  Er is heel veel ervaringskennis opgedaan en er is veel kwalitatief onderzoek gedaan.  Muziektherapie blijkt te werken.

Maar hoe werkt het precies?  Wanneer  is muziek een beter geneesmiddel dan bijvoorbeeld pillen? Wanneer kan muziek effectiever  en efficiënter worden ingezet dan andere behandelingen?

Juist omdat muziek op lichamelijk en psychisch gebied diverse aangrijpingspunten en effecten heeft,  is  (kwantitatief) wetenschappelijk onderzoek  op dit terrein ingewikkeld. Veel gecompliceerder dan bijvoorbeeld op het gebied van medicijnen. Diverse meetmethoden tegelijk moeten ingezet worden.  Pas de laatste jaren is een stroom van wetenschappelijk onderzoek op gang gekomen, mede dankzij nieuwe methoden van hersenonderzoek.

Ook in de media krijgt muziektherapie de laatste jaren aandacht. Wellicht heeft u beelden gezien van onderzoek in het UMCG naar effecten van muziektherapie bij zieke pasgeboren baby’s  of beelden van hoe muziek wonderen kan verrichten bij mensen met dementie.

Dr. Monique van Bruggen-Rufi  is (neurologisch gespecialiseerd) muziektherapeut , onderzoeker  en docent  aan de bachelor- en de master- opleidingen muziektherapie van het ArtEZ conservatorium. Haar promotieonderzoek betrof de effecten van muziektherapie bij mensen met de Ziekte van Huntington.

Wil je er bij zijn? Je bent welkom. Stuur een mail aan de secretaris van de afdeling: mcosman@live.nl