Argus

Contactpersoon: Marianne Emmelkamp: emailkamp@wxs.nl

Onderwerp
Studie-discussiekring over actuele maatschappelijke thema'

Toegevoegde waarde
Door gezamenlijk een boek of een artikel te lezen/bestuderen en vervolgens daarover te discussiëren scherp je niet alleen het lezen maar ook het denken over maatschappelijke thema’s. Daarnaast heeft het bespreken van maatschappelijke thema's vanuit de verschillende disciplines (juridische, psychologische, pedagogische en historische) van de kringleden een toegevoegde waarde. 

Werkwijze

De studie-discussiekring leest een boek of artikelen over actuele maatschappelijke thema's en daarover wordt op de bijeenkomst gediscussieerd. Leden wijzen elkaar op interessante artikelen en ook voordrachten of lezingen.

In 2019 zal de kring een algemene VVAO avond organiseren.

 

Aantal leden: 6 leden, 1-2 (max) nieuwe leden zijn welkom.

Bijeenkomsten:
Een keer per twee maanden.