De afdeling Noord-Holland-Noord biedt hoger opgeleide vrouwen in Noord-Holland-Noord al bijna 50 jaar de gelegenheid om elkaar tijdens allerlei activiteiten te ontmoeten. De leden van onze afdeling vertegenwoordigen een breed scala aan opleidingen, leeftijden en maatschappelijke posities en met elkaar vormen ze een gemêleerd, maar samenhangend gezelschap.


De afdeling Noord-Holland-Noord bestrijkt het gebied vanaf het Noordzeekanaal tot aan Texel. De onderlinge afstanden vormen voor de leden echter geen enkel beletsel om deel te nemen aan de algemene en/of kringactiviteiten. De postcodegroepen bieden bovendien de mogelijkheid om leden uit de directe woonomgeving te ontmoeten.

Binnen de afdeling zijn momenteel zo’n tweehonderd vrouwen actief in de diverse kringen die onze afdeling rijk is. Tijdens de kringbijeenkomsten en bij de activiteiten op afdelingsniveau, bestaat de gelegenheid om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Er is ook veel aandacht voor culturele en sociale activiteiten. De bijeenkomsten worden druk bezocht en zijn erg geanimeerd. Kom vrijblijvend langs als je eerst een keer wilt rondkijken voor je besluit of de VVAO iets voor je is. Je kunt daarvoor contact opnemen via noord-holland-noord@vvao.nl.

Het uitgangspunt voor de kringen wordt gevormd door de gedeelde interesse van de leden. Zo zijn er drie literaire kringen, vier museumkringen, een wandelgroep, een bridgekring, een filosofiekring, een poëziekring, een golfkring en een toneelkring.

.............................................................................................................................................

    Speciaal voor onze leden: Hulp nodig bij het inloggen? Klik hier!